Energetyka rozporoszona – czym jest i dlaczego powinniśmy inwestować w jej rozwój?

Czym jest energetyka rozproszona?

Energia rozproszona jest jednoznaczna z wytwarzaniem energii w małych lokalnych źródłach, które znajdują się u odbiorców tejże energii lub ewentualnie w lokalnych sieciach rozdzielczych. Czym wyróżnia się ten rodzaj energii? Przede wszystkim niską mocą znamionową, która jest znacznie mniejsza od jednostek wytwórczych energetyki zawodowej. Ponadto nie podlega centralnemu zarządowi w systemie energetycznym kraju. Najczęściej energia rozproszona podłączone jest do sieci niskiego i średniego napięcia. Kto może być właścicielem źródła energetyki rozproszonej? Najczęściej źródła te są własnością osób prywatnych lub małych lokalnych społeczności energetycznych. Pierwotne zastosowanie ograniczało się przede wszystkim do miejsc, które nie miały podłączenia do ogólnej sieci energetycznej. Jednak pierwotne założenia ulegają zmianom i ostatnimi laty, energetyka rozproszona najczęściej kojarzona jest z odnawialnymi źródłami energii. Obok odnawialnych źródeł energii jednak energetyka rozproszona może wykorzystywać do produkcji energii m.in. gaz ziemny lub płynny. Tak naprawdę w tym kontekście istnieje wiele możliwości wytwarzania energii rozproszonej.

Skąd bierze się rosnące wciąż zainteresowanie energetyką rozproszoną?

Jaki jest powód tego, że w ostatnich latach, w zasadzie z roku na rok zainteresowanie na całym świecie energetyką rozproszoną rośnie? Jedną z głównych przyczyn jest z pewnością rozwój zapotrzebowania na energię, co z kolei prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Kolejnym powodem wzrostu popularności jest skok technologiczny w zakresie nowych źródeł energii, który również obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Obejmuje to głównie odnawialne źródła energii, ale zahacza również o technologie małej kogeneracji opartej na paliwie gazowym. Utrudniony dostęp do paliw kopalnych również ma w tym swój udział. Wyczerpujące się zasoby sprawiają, że cały świat zaczął inwestycje na ogromną skalę w rozwój energetyki odnawialnej.

Energetyka prosumencka – wyzwanie dla koncernów energetycznych

Nie da się ukryć, że wśród dużych koncernów energetycznych, energetyka prosumencka budzi spore obawy. Wynikają one głównie z wyzwań technologicznych oraz wysiłku organizacyjnego, jaki trzeba będzie włożyć, aby zrealizować wizję przejścia na zasilanie energią rozproszoną. Sama przebudowa systemu energetycznego to zadanie na wiele lat. Biorąc pod uwagę rosnące w ostatnich latach problemy energetyczne, w tym np. przerwy w dostawie prądu skłaniają ku myślom, że im szybciej wdroży się proces zmian, tym szybciej one nastąpią. Przerwy w dostawie prądu skłaniają również coraz większą liczbę osób do tworzenia instalacji hybrydowych. Pozwalają one na zachowanie ciągłości energetycznej, zapewniają możliwość ogrzania domu zimą oraz stały dostęp do ciepłej wody użytkowej.

Co potrzebne jest do rozwoju energetyki rozproszonej?

Dynamicznie rozwijające się źródła OZE w obecnym stanie są wyjątkowo niestabilne. Głównie chodzi w tym kontekście o słońce i wiatr. W tej sytuacji, aby całość miała zastosowanie, należy rozwiązać problem magazynowania energii dla dużych źródeł OZE. W przypadku mikro ora małych źródeł OZE, których zadaniem jest produkcja energii wyłącznie na własny użytek, problemy dotyczące stabilności lokalnej sieci po wrzuceniu w nią nadmiaru, można w zasadzie uznać za zjawisko, które nigdy nie dojdzie do skutku.

Można więc powiedzieć, że zmiany, jakie mogłyby zajść w przypadku oparcia zasilania w energię, o energetykę rozproszoną jest słuszne, jeśli wziąć pod uwagę kilka podstawowych tez. Po pierwsze, budzi to duże nadzieje na efektywną produkcję taniej energii. Ponadto w znacznym stopniu wpływa na poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Dlaczego? Ponieważ oparta jest na źródłach energii pozyskiwanych na miejscu. Dodatkowo na skalę światową można założyć, że decentralizacja dostaw energetycznych w znacznym stopniu wpłynie na zminimalizowanie niebezpieczeństwa płynącego z wykorzystania energetyki jako broni.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Aberon ®

Kocioł Aberon Magnetic to polski produkt najnowszej generacji, jest innowacyjny i niezwykle energooszczędnym urządzeniem grzewczym. Kocioł Magnetic jest łatwy w montażu, bezpieczny dla środowiska, a jego żywotność wynosi do 30 lat.

Zaletą kotła Aberon Magnetic jest to, że jest on łatwy w obsłudze, samoregulacja pobory energii. Istnieje możliwość ustawienia trybu grzania według własnych preferencji oraz sterowanie zewnętrznym urządzeniem (smartfon, termostat pokojowy)

Wybór kotła Magnetic firmy Aberon daje nam gwarancję ekologicznego i komfortowego ogrzewania naszego domu. Spełnia wszystkie normy europejskie i polskie. Brak siania polem magnetycznym to bezpieczeństwo dla użytkownika i sprzętów domowych. Posiada kompensacje mocy biernej (nie ma ryzyka płacenia kar).

Szybki kontakt!
+
Wyślij!