Czy możliwe jest stworzenie domu, w którym nie musimy płacić rachunków?

Domowa instalacja fotowoltaiczna sposobem na zminimalizowanie opłat za energię elektryczną

W roku 2019 Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE firmowało swoim logo inicjatywę pod nazwą „Dom bez rachunków„. Jak można zauważyć, jest to wyjątkowo cenna inicjatywa na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej. Opiera się ona na zastosowaniu systemu instalacji grzewczej oraz instalacji do podgrzewania wody użytkowej opartej na pompie ciepła zasilanej w energię elektryczną z domowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp. Pompa współpracowałaby z siecią energetyczną oraz funkcjonowałaby w ramach opustu. W przypadku tego rodzaju projektu, zastosowanie systemu opustu prosumenckiego zgodnego z obowiązującymi przepisami o OZE pozwala na pewne rozwiązanie. Mianowicie pobrana z sieci energia na cele grzewcze oraz podgrzanie wody wraz z pozostałą energię elektryczną zużytą do innych celów bilansowałaby się z produkowaną w przydomowej instalacji PV. W ten oto sposób koszty za energię elektryczną obniżają się do poziomu wyłącznie pokrycia kosztów stałych za przyłącze.

W rezultacie, przy takim projekcie wykorzystanie energii elektrycznej pozwala na zbilansowanie rocznego zużycia energii ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia oraz energii elektrycznej. Co jednak z zasilaniem pompy ciepła? Czy nie będzie ona zasilana z energii konwencjonalnej? Dzięki połączeniu hybrydowemu pompa ciepła zasilana jest energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych.

Ogrzewanie elektryczne – ciąg dalszy rozważań nad projektem „Dom bez rachunków”

Jak sami inicjatorzy przedsięwzięcia twierdzą, ogrzewanie elektryczne jest pewnego rodzaju rozwinięciem projektu. Oczywiście warunkiem tego, jest to, że instalacja energetyczna zasilana byłaby w układzie hybrydowym z własnego źródła, czyli z paneli fotowoltaicznych lub siłowni wiatrowej. Najczęściej układy tego rodzaju, montowane są jako instalacje wyspowe. Dlatego właśnie pogorszenie się efektywności energetycznej w porównaniu do pomp ciepła może nie mieć już takiego znaczenia jak w sytuacji podłączonych do sieci i rozliczanych finansowo na podstawie ustawy o OZE. Zaletą ogrzewania elektrycznego jest również to, że jest ono bardzo ekologiczne. Kotły nie powodują bowiem tzw. niskiej emisji pyłów oraz gazów wpływających na zdrowie i życie ludzkie. Kolejną zaletą kotłów ogrzewania elektrycznego jest to, że nie istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza w miejscu, w którym został on zamontowany. W tym wypadku chodzi przecież o Twój dom lub mieszkanie. Jest to więc cenna uwaga. Przy założeniach projektu należy uwzględnić, że ze względu na fakt, iż energia potrzebna na ogrzewanie oraz ogólne funkcjonowanie sprzętów i urządzeń pochodzić powinna z energii elektrycznej, to konieczne byłoby zwiększenie paneli fotowoltaicznych lub mocy siłowni wiatrowej w porównaniu do pompy ciepła.

Dom słoneczny – czerp energię ze słońca

Oprócz wyżej wymienionych sposobów na realizację projektu „Dom bez rachunków” istnieje jeszcze, chociażby możliwość stworzenia domu, którego pozyskiwanie ciepła oparte byłoby na promieniowaniu słonecznym. Jak? Odpowiedź jest prosta – kolektory słoneczne. Warto więc zapoznać się z taką terminologią jak dom słoneczny. Zgodnie z definicją bowiem, domem słonecznym można nazwać budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło przynajmniej w 50% zaciągane jest z promieni słonecznych. Kluczowym słowem w tym zdaniu było słowo „przynajmniej”. Okazuje się bowiem w praktyce, że zapotrzebowanie w ciepło w ciągu całego roku, bywa zazwyczaj pokrywane aż w 95%. Podczas tworzenia projektu domu, ważne jest, aby uwzględnić to, że dach do zamontowania kolektorów słonecznych musi spełniać odpowiednie warunki. Mianowicie skierowany musi być na południe, musi również charakteryzować się dużym spadkiem.

Jak widzisz realizacja celów „Domu bez rachunków” jest możliwa. Jednak warto pamiętać, że aby to było możliwe, konstrukcja domu musi spełniać pewne warunki. Jednym z nich jest energooszczędność. Dlatego właśnie nowoczesne urządzenia oraz instalacje grzewcze (w tym np. pompy ciepła, kotły elektryczne czy kolektory słoneczne) pracują na tzw. niskich parametrach grzewczych. Wynika z tego, że niezbędne jest ograniczenie strat ciepła, ale co ważne przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów wentylacji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Aberon ®

Kocioł Aberon Magnetic to polski produkt najnowszej generacji, jest innowacyjny i niezwykle energooszczędnym urządzeniem grzewczym. Kocioł Magnetic jest łatwy w montażu, bezpieczny dla środowiska, a jego żywotność wynosi do 30 lat.

Zaletą kotła Aberon Magnetic jest to, że jest on łatwy w obsłudze, samoregulacja pobory energii. Istnieje możliwość ustawienia trybu grzania według własnych preferencji oraz sterowanie zewnętrznym urządzeniem (smartfon, termostat pokojowy)

Wybór kotła Magnetic firmy Aberon daje nam gwarancję ekologicznego i komfortowego ogrzewania naszego domu. Spełnia wszystkie normy europejskie i polskie. Brak siania polem magnetycznym to bezpieczeństwo dla użytkownika i sprzętów domowych. Posiada kompensacje mocy biernej (nie ma ryzyka płacenia kar).

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
ZADZWOŃ +48 17 70 000 44